อีเมล์แจ้งเตือน

THB

empty picture

การจัดการทรัพย์สินของคุณ

เราสามารถจัดหาผู้เช่าและช่วยดูแลจัดการตลอดระยะเวลาในการเช่าให้คุณ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เช่าได้รับการการันตีที่ดีตามสิ่งที่คุณได้คาดหวังไว้

เราช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอนในการจัดการทั้งหมด เราดูแลทรัพย์สินต่างๆตลอดการเข้าและออกของผู้เช่า รวมถึงการเรียกเก็บค่าเช่าและการปรับค่าเสียหาย เรารับประกันในการดูแลและรักษาทรัพย์สินของคุณและปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้

ติดต่อเรา

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.